G.O's ensiaskeleet / G,O's first steps

Kasvatamme Australianpaimenkoiria perheenjäseniksi ja harrastekavereiksi jakamaan ihmisten kanssa kodin ja arjen, joten meillä pennut syntyvät ja viettävät koko pentuaikansa kotona ihmisten, lasten ja äänien ympäröimänä. Pennuille ja emokoiralle on varattu oma tila, "pentula". Pentulasta muodostuu viikkojen myötä pentueelle oma kotipesä, jossa ne viettävät yönsä ja ruokailuhetkensä. Päivän aikana ne viettävät yhdessä tai erikseen aikaa seurassamme myös pentulan ulkopuolella ja ulkoilevat mahdollisimman paljon. Emä pääsee tutustumaan omaan pentulaansa vähintään kaksi viikkoa ennen odotettua synnytystä, jotta se synnytyksen käynnistyessä on sinut pentulan kanssa ja kokee sen turvalliseksi paikaksi synnyttää.

Syntymänsä jälkeen pennut toimivat ensimmäiset 1-2 viikkoa lähinnä tunto- ja lämpöaistinsa varassa. Pentujen silmät ja korvat ovat ummessa ja hajuaistikin on vielä heikosti kehittynyt. Tänä aikana pidämme pentulan ja pesäympäristön rauhallisena ja huolehdimme pentujen lämpimänä pysymisestä ja siitä että ne saavat riittävästi maitoa ja emon läheisyyttä. Riittävän maidon saannin ja pentujen hyvinvoinnin varmistamiseksi punnitsemme pennut päivittäin, jolla varmistamme riittävän prosentuaalisen painon nousun vuorokaudessa. Tarvittaessa eläinlääkäri kutsutaan kotiin ensimmäisen elinviikon aikana tarkastamaan pentujen hyvinvointi sekä muun muassa luonnontöpöinä syntyneiden pentujen hännät.

2-3 ikäviikon aikana pentujen silmät aukeavat ja niiden aistit kehittyvät nopeasti. Ryömiminen muuttuu askeleiksi ja ne uskaltautuvat ulos pentulaatikostaan ja alkavat aktiivisesti tutustua ympäristöönsä. Tällöin lisäämme niille virikkeitä ja totuttelemme niitä arkisiin asioihin kuten kodin ääniin ja valoihin, ihmisen kanssa leikkimiseen ja hyvänä pitoon sekä myöhemmin autoiluun. Nämä kaikki kehittävät pentujen sosiaalistumista sekä motorisia taitoja ja auttavat pentuja sopeutumaan helpommin uuteen kotiin ja asuinympäristöönsä, jossa se kohtaa kerralla paljon uusia ärsykkeitä. Tutkimusten mukaan näiden elinviikkojen aikana uusia asioita turvallisesti kokeneista pennuista kehittyy aikuisina elinvoimaisempia ja sopeutuvaisempia. Ensimmäisen neljän viikon aikana kotimme on rauhoitettu pennuille ja niiden kanssa toimimiselle, eikä meillä sinä aikana käy kodin ulkopuolisia ihmisiä.

Pennut tutkivat ympäristöään ennakkoluulottomasti. Aistien ja hermoston stimuloinnin lisäksi pyrimme siihen, että niille tarjottavat ärsykkeet totuttavat pentuja mahdollisimman moniin asioihin, joita se tulee kohtaamaan elämässään. Meillä ne tottuvatkin siis kaikkiin mahdollisiin kodin ääniin ja askareisiin kuten tiskien kilinään, ohi kulkeviin ihmisiin, pölynimuriin, lapsiin, toisiin koiriin ja niin edespäin.

Pentujen sosiaalinen käyttäytyminen alkaa kehittymään niiden kolmannella ikäviikolla. Pennut opettelevat sosiaalisia taitoja jo emonsa ja sisarustensa kanssa, mutta tällöin ne alkavat kiinnittää enemmän huomiota myös ihmisiin. Tässä vaiheessa aloitamme seurustelemaan pentujen kanssa yhdessä ja erikseen. Pennun uteliaisuus mahdollistaa oikeanlaisen seurustelun ja leikin, jota hyödyntämällä pyrimme aikaansaamaan tasapainoisia ja ihmiseen luottavia koiria. Meillä pentuja totutellaan aktiivisesti jo alusta alkaen perushoitotoimenpiteisiin ja käsittelyyn kuten kynsien leikkuuseen ja harjaamiseen sekä autoiluun ja muihin uusiin mutta arkipäiväisiin asioihin. 2-4 ikäviikon aikana vallitsevana ollut ennakkoluulottomuus ja nopea säikähdyksistä toipuminen kuitenkin vaimenee sosiaalistumisen vaiheessa, joten tarjoamme uusia kokemuksia pennuille pikkuhiljaa, jolloin niille ei jää voimakkaita tai negatiivisia mielleyhtymiä asioista. Vieraat pääsevät tutustumaan pentuihin niiden ollessa vähintään neljän viikon ikäisiä.

5-7 ikäviikon aikana pennut viedään pentutesteihin, eläinlääkäriin, yleisterveystarkastukseen sekä erikoislääkärin silmätarkastukseen. Näillä ikäviikoilla ne myös tunnistusmerkitään.

Haluamme löytää jokaiselle pennulle yksilönä juuri sille oikean kodin ja että uusi omistaja saa meiltä itselleen ja omaa elämäntilannettaan ja tarkoitusperiään vastaavan koiran. Siksi teetämme pennuille 5 viikon iässä pentutestit, joissa testataan pentujen yksilöllisiä ominaisuuksia ja reaktioita eri tilanteissa. Pennut testataan ammattilaisen toimesta vieraassa paikassa yksitellen, jolloin pentueen muut sisaret eivät vaikuta testattavan pennun käyttäytymiseen. Pentutesteissä ei missään nimessä pelotella tai vahingoiteta pentua, sillä sellainen ei kuulu kasvatusperiaatteisiimme. Käytössämme oleva testi on ystävällinen pennuille ja toteutuu lähinnä leikin kautta. Uudet omistajat saavat nähdä oman pentunsa testin videolta sekä testaajan kirjalliset tulokset ja arvion pennun yksilöllisistä ominaisuuksista ja reaktioista eri tilanteissa. Testi on erityisesti suunniteltu viiden viikon ikäiselle pennulle ja siitä pystytään arvioimaan mm. hermorakennetta, temperamenttia, terävyyttä, kovuutta, dominanssia, sosiaalisuutta, ääniherkkyyttä jne., jotka kertovat koiran koulutettavuudesta ja antavat viittaa siitä, millaisiin harrasteisiin koira ominaisuuksiensa puolesta parhaiten soveltuisi.
Testituloksista huolimatta, koiran aikuisiän käyttäytymiseen ja ominaisuuksien esiin tulemiseen vaikuttavat huomattavasti myös pennun kasvatus, nuoren ja aikuisen koiran koulutus, kokemukset, koiran asema omassa laumassa sekä se, kuinka omistaja omalla toiminnallaan niitä vahvistaa. ___________________________________________________________________________________________________________________


Haluamme löytää jokaiselle pennulle yksilönä juuri sille oikean kodin ja että uusi omistaja saa meiltä itselleen ja omaa elämäntilannettaan ja tarkoitusperiään vastaavan koiran. Siksi teetämme pennuille 5 viikon iässä pentutestit, joissa testataan pentujen yksilöllisiä ominaisuuksia ja reaktioita eri tilanteissa. Pennut testataan ammattilaisen toimesta vieraassa paikassa yksitellen, jolloin pentueen muut sisaret eivät vaikuta testattavan pennun käyttäytymiseen. Pentutesteissä ei missään nimessä pelotella tai vahingoiteta pentua, sillä sellainen ei kuulu kasvatusperiaatteisiimme. Käytössämme oleva testi on ystävällinen pennuille ja toteutuu lähinnä leikin kautta. Uudet omistajat saavat nähdä oman pentunsa testin videolta sekä testaajan kirjalliset tulokset ja arvion pennun yksilöllisistä ominaisuuksista ja reaktioista eri tilanteissa. Testi on erityisesti suunniteltu viiden viikon ikäiselle pennulle ja siitä pystytään arvioimaan mm. hermorakennetta, temperamenttia, terävyyttä, kovuutta, dominanssia, sosiaalisuutta, ääniherkkyyttä jne., jotka kertovat koiran koulutettavuudesta ja antavat viittaa siitä, millaisiin harrasteisiin koira ominaisuuksiensa puolesta parhaiten soveltuisi.
Testituloksista huolimatta, koiran aikuisiän käyttäytymiseen ja ominaisuuksien esiin tulemiseen vaikuttavat huomattavasti myös pennun kasvatus, nuoren ja aikuisen koiran koulutus, kokemukset, koiran asema omassa laumassa sekä se, kuinka omistaja omalla toiminnallaan niitä vahvistaa.

Yllä mainittujen seikkojen johdosta emme ota vastaan varauksia syntymättömistä tai vastasyntyneistä pennuista vaan odotamme pentujen testien tuloksia, jonka jälkeen pohdimme yhdessä mahdollisen uuden omistajan kanssa, löytyisikö pentueestamme juuri hänen elämään sopivaa koiraa.

Emo on pentujensa kanssa siihen saakka, kunnes ne muuttavat uusiin koteihinsa, joten pentuja kohtaa tärkeä elämän oppi, kun emo meillä ollessaan vähitellen vieroittaa pennut itsestään ja imetyksestä. Ennen 8 viikon ikää emo myös opettaa pentuja hyväksymään, että ne eivät aina saa tehdä ja toimia, miten tahtovat. On todella tärkeää, että uusi omistaja jatkaa emon aloittamaa työtä antamalla sille rakkautta ja asettamalla sille rajoja.

Voimakkain sosiaalistumisvaihe pennulla on 6-8 viikon iässä, joten meillä pennut luovutetaan noin kahdeksan viikon ikäisinä. Tässä iässä kehitysvaiheet etenevät nopeasti ja uutta pentua onkin syytä aktiivisesti tutustuttaa kaikkeen ja kaikkiin uudessa kodissa ja niihin ympäristöihin, jossa se tulee elämänsä aikana muutenkin viettämään aikaa. Erityisen tärkeää tässä vaiheessa on myös välttää negatiivisten kokemusten luomista.

___________________________________________________________________________________________________________________


We breed Australian Shepherds only as family members and as companions to different kind of dog sports to share a home and family. That is why our puppies are born and raised in our home, surrounded by people and voices. We create a special area and space for the mother and the litter in our home. During the weeks, it will deform to be their nest, where puppies spend their nights and dining moments. During the days, they also spend time together or separately with us outside their area and spend time outdoors as much as possible. The area is introduced to the dam at least two weeks before the due date, so at the time of birth she is comfortable in it and feels it is a safe place to give birth.The first 1-2 weeks after the birth, whelps rely and operate mainly by their tactile sense. Puppies eyes and ears are closed and the sense of smell is still poorly developed. During this time, we take care that their environment is peaceful and that the puppies' stay warm and that they get enough milk and maternal intimacy. To ensure the availability of sufficient milk and welfare of the puppies we weigh them daily, to ensure a sufficient percentage of daily weight gain. If necessary, the vet is called in during the first week to check the well-being of the puppies or to check the NBT puppies tails (Natural born bobtails).During the age of 2-3 weeks' puppies' eyes open and their senses are developing rapidly. Crawling turns into steps and they venture out of their nest and start to actively explore their environment. This is the time we begin to add more impulses to them so that they get used to everyday matters such as household noises and lights, playing with people and get used to being taken care of. These all contribute to developing puppy's socialization and motor skills and help puppies adapt easily to a new home and a residential environment, where they will face a lot of new stimulations at once. Studies have shown that the more experiences puppies get at these weeks the more resilient and adaptable adults they will become. The first four weeks of their lives our home and time is dedicated to puppies solely.

At this stage of development puppies are exploring their surroundings with an open mind. In addition to the sensory stimulation of the nervous system we accustom puppies to things they will face in their lives. In our home, they get used to every possible household noise and chores such as washing dishes, the passing people, vacuum cleaner, children, other dogs, and so forth.

The social behavior of the pups begins to develop on their third week. Puppies are learning social skills of course, already with their dam and siblings, but then they begin to pay more attention to the people as well. At this point, we start spending more time with the puppies together and separately. At this age puppy's curiosity allows the right kind of courtship and play, which we strive to provide a balanced and human-reliant dog. At ours the puppies are actively getting used to basic handling and treatment measures such as nail cutting and brushing as well as travelling by car and other things that are new to them. The open-mindness, and fast shock to recovery that was dominant at the age of 2-4 weeks is suppressed in this socialization stage, so we offer new powerful experiences for the puppies little by little, that they would not get any harsh or negative connotations of things. Visitors are welcome to see the puppies when they are at least four weeks old.

During the age of 5-7 weeks we take puppies to puppy behavior tests, to see avet for a general health check, eye examination and a microchip identification.Our goal is to find a perfect home for every individual as well as that the new owner will get a dog that corresponds his life situation and its purposes. Therefore, we test behavior at the age of five weeks. This test shows individual properties and reactions of the puppy in different situations. Every puppy is tested separately so that siblings wouldn't influence on the reactions of the puppy in question. Tests are made by professional dog trainer and it does not do any harm or frighten the puppies, as that does not take part in any way in our breeding ethics. The test that is used is puppy- friendly and done mainly through play. The new owner will get to see their puppies test video and also get a written results and notes of the person testing.

The test is specifically designed for a five-week-old puppy, and it gives information about dogs' psyche, temperament, sharpness, hardness, dominance, sociability, sensitivity to sound etc.

Those are things that the new owner should pay attention to when training the dog and they refer to what kinds of activities and life the dog is most adequate. The final behavior of an adult dog is always a combination of dogs' individual qualities, education, adolescent and adult dog training, health, things experienced in life, the dog's position in its own herd as well as how the owner strengthens dogs' individual qualities.

For the reasons mentioned above, we do not accept reservations from unborn or newly born puppies. We look forward to the results of these puppy behavior tests, and only after we see together with the person interested of a puppy if we have the type of puppy that matches his life and activities.The dam is with the cubs until they move to their new homes. While staying at us puppies however experience an important life lesson when the dam gradually weans pups from herself and lactation. Dam also teaches puppies to accept that they do not always get to do and act the way they want. It is important that the new owner continue the work begun by the dam by giving it love and limits.

We rehome puppies to their new homes around eight weeks of age. The most intense socialization phase is between 6-8 weeks of age, which is why it is a good time for a puppy to move into a new home. At this age, stages of development are progressing rapidly and it is necessary to actively introduce the puppy to everything and everyone in its new home and environments where it will spend time future. Particularly important in this stage however, is to avoid the creation of negative experiences.

Golden Oldie's Dreamer 2015